מחקרים

דף הבית >> מחקרים

תפישת העולם של המעבדה:


 

מבט כללי


באופן כללי, המחקר במעבדה עוסק בהבטים פסיכו-חברתיים הקשורים לרווחה הנפשית ולאיכות החיים של אנשים זקנים ושל אלו המטפלים בהם. באופן יותר ספציפי, המעבדה בוחנת הבדלים ברמת הפרט, הנוגעים למוצא, תרבות או גיל או הבדלים ברמת החברה כגון תרבות או קבוצה דורית. המעבדה במיוחד מעוניינת לפתח הבנה מורכבת יותר של הזקנה בהקשר חברתי רחב שלוקח את הזמן וההקשר בחשבון. לפיכך, מרבית המחקרים עוסקים לא רק ביחיד, אלא גם במטפליו של הזקן ובסביבה בה הוא חי. בנוסף, המחקר לוקח בחשבון את הזמן החולף לא רק כמעבר זמן לינארי, אלא כחוויה מורכבת לא-לינארית המכילה נקודות מבט רטרוספקטיביות ופרוספקטיביות. על מנת לתפוס את המורכבות הזו, המעבדה מעורבת במחקרים כמותניים ואיכותניים כאחד ובוחנת יחסים דיאדים וטריאדים לאורך זמן. כיום, אנו עוסקים במספר מחקרים בעלי השלכות אפשריות לרווחתם של זקנים והאנשים המטפלים בהם:


 

טיפול סיעודי בצפון הארץ: השוואה בין האוכלוסיה הערבית ליהודית

כיום מונה אוכלוסיית הזקנים בני 65 ומעלה כ 10% מכלל אוכלוסיית ישראל. אולם בהתאם למגמות כלל עולמיות, שיעור הזקנים באוכלוסיה עתיד להמשיך ולעלות. עקב העלייה בתוחלת החיים, הירידה בשיעור הילודה, הפרגמנטצייה של המשפחה המודרנית ויציאת הנשים לשוק העובדה, יש צורך למצוא מטפלים בתשלום לזקן. מדיניות הממשלה הינה להשאיר את הטיפול בזקן במסגרת ביתית זמן רב ככל האפשר. לשם כך מוצעים כיום שני פתרונות קצה מרכזיים, האחד טיפול סיעודי מסביב לשעון על ידי מטפל זר והשני מטפל ישראלי למספר שעות שבועיות.  במסגרת הצעת מחקר זו, אנו נתייחס למספר קשיים מרכזיים הקיימים בהסדר הקיים כיום: התלות הגוברת והולכת במטפלים זרים בתחום הסיעוד, אי שמירה על תנאי העסקה נאותים של העובד הזר, וחשיבות הערכת איכות הטיפול בזקן הסיעודי. למחקר זה חשיבות רבה משום שהוא עשוי לעזור בעיצוב מדיניות ביחס לתחום הסיעוד בכלל וביחס לטיפול סיעודי על ידי עובדים זרים בפרט. אזור צפון הארץ הינו ייחודי מבחינת הרכב האוכלוסייה והשירותים הניתנים לה.אזור הצפון ייחודי משום שהנגישות לשירותים באזור זה נמוכה יותר ומצבם הכלכלי של מרבית תושביו נמוכה יותר. הרכב התושבים בצפון הארץ, אף הוא שונה לחלוטין מהרכב התושבים במרכז. בצפון הארץ, כ- 53% מהאוכלוסייה הינה ערבית.  לאור מאפייניו הייחודיים של אזור הצפון, יש להעריך את המצב באזור זה באופן נפרד. 

חסמים לטיפול בזקנים על פי חוק סיעוד בקרב מחפשי עבודה

 

המחקר נערך בשיתוף עם ד"ר שירי שנאן-אלטמן (חוקרת ראשית) ופרופ' ורדה ססקולני (חוקרת שותפה) במימון המוסד לביטוח לאומי. מטרתו המרכזית של המחקר היא לבחון נכונות של מחפשי עבודה לטפל בזקנים ולהבין מהם החסמים הקשורים לכך. החסמים שיבחנו כוללים עמדות כלפי זקנים, חרדה מפני זקנה, ניסיון טיפול בזקנים, איכות יחסים עם זקנים במשפחה, מצב בריאותי, עמדות כלפי עיסוק המטפלת, תגמול כספי ומשתני רקע. >>לקרוא עודתפקוד קוגניטיבי כפונקציה של תעסוקה ופעילות

מחקר השוואתי ישראל-ארצות הברית, העוסק בנבאים של תפקוד קוגניטיבי תקין. המחקר בוחן באופן מיוחד את הקשר בין תעסוקה ופעילות לבין התפקוד הקוגניטיבי. מחקר זה ממומן על ידי קרן ברונפמן-ברנדייס-ישראל ונערך בשיתוף עם פרופ' מרג'י לכמן וד"ר דיקלה סגל-קרפס. >>לקרוא עוד

מחקר אורך בנוגע ליחסי משפחה במעבר לדיור המוגן


המחקר ממומן על ידי הקרן הלאומית למדע. מדובר במחקר אורך איכותני של זקנים אשר עברו לדיור המוגן וילדיהם הבוגרים. המטרה המרכזית של המחקר היא לבחון כיצד משתנה מערכת היחסים לאורך זמן. מטרה משנית של המחקר היא פיתוח מתודולוגיה איכותנית למחקרי אורך דיאדיים. >>לקרוא עוד 
 

טיפול סיעודי בזקנים


מחקר זה משווה את הטיפול הנתן לזקן הסיעודי על ידי מטפלות בית ישראליות לטיפול הנתן על ידי מטפלות בית זרות מסביב לשעון. המחקר בוחן את שביעות הרצון, הרווחה הנפשית והבריאות הפיסית של הזקנים ובני משפחתם. בנוסף, המחקר בוחן את החשיפה של מטפלי הבית לניצול ולאלימות ומשווה בין מטפלים ישראלים בתחום הסיעוד למטפלים זרים. >>לקרוא עוד

 

אי שיוויון בתחום הבריאות

המחקר ממומן על ידי המכון הלאומי למדיניות הבריאות. המחקר בוחן באמצעות ראיונות איכותניים את ההעמדות והאמונות של מטופלי קופת חולים ורופאי משפחה בנוגע לטיפול בדיכאון וחרדה. המחקר מתמקד בשלוש קבוצות אוכלוסיה: יוצאי ברית המועצות לשעבר, יהודים ותיקים וערבים ישראלים. >>לקרוא עוד
 

שילוב בין טיפול פורמלי לבלתי פורמלי בבתי החולים

המחקר ממומן על יד המדען הראשי של משרד הבריאות על מנת לבחון את השילוב של עובדים זרים בתחום הסיעוד בבתי החולים. המחקר בוחן באופן איכותני את נקודת המבט של הזקן, בן המשפחה והמטפל הזר. >>לקרוא עוד
עיצוב והקמת האתר:    |   כל הזכויות שמורות לפרופ' ליאת איילון © 2014 
לייבסיטי - בניית אתרים